Felunet með stöngum

Felunet með stöngum

 

Vandað felunet með stöngum, stærð 4,5 x 1,5 m. Pakkast auðveldlega saman.

 
 
17.900 kr.